Jurauddannelsen bør reformeres – med særligt fokus på den politiske embedsmand

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Debatten om den politiske embedsmand og rækken af konkrete sager om problematiske samspil mellem politikere og embedsfolk er velkendt, og i det omfang den har indeholdt forslag til forebyggelse af nye skandalesager, har fokus været på efteruddannelse af embedsmænd eller ændring af forvalt-ningens struktur. I denne artikel starter vi et helt andet sted, idet vi stiller skarpt på embedsmændenes uddannelse. Vi giver et bud på, hvordan embedsmændene qua deres uddannelse kan klædes bedre på til den politiske virkelighed. Vi fokuserer her på jurauddannelserne i Danmark, både fordi jurister i det omfang, kommissionerne har udtalt kritik af embedsmænd, har spillet afgørende hovedroller, og fordi det nødvendigvis må være juristerne, der driver en fastholdelse af retsstaten som bærende demokratisk grundprincip. Artiklen rummer også et mere overordnet bud på, hvordan jurauddannelserne med udgangspunkt i pædagogisk og didaktisk forskning bør reformeres, herunder særligt set i lyset af den tiltagende globalisering og digitalisering.
Original languageDanish
Article number3
JournalRetfærd: Nordisk Juridisk Tidsskrift
Volume42
Issue number2 & 3
Pages (from-to)21–36
Number of pages16
ISSN0105-1121
Publication statusPublished - 2019

ID: 226495329