Hvordan indgår undervisningsportfolio i bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger ved universitetet?

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

Det er en udbredt forestilling, at forskningskompetence og videnskabelig produktion vejer tungere end undervisningskompetencer ved ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteterne. Bl.a. af denne grund stilles der i stigende grad krav til medsendelse af undervisningsportfolio til dokumentation af undervisningskompetence ved de danske universiteter, og siden 2011 også ved Københavns universitet. Dette er sket i Danmark i lighed med lande som Sverige, Holland, Canada og Australien. Der er imidlertid ikke lavet systematiske undersøgelser af hvordan vurdering af undervisningskompetencer indgår i bedømmelse ved ansættelser ved danske universiteter, og de internationale erfaringer er også sparsomme. Dette kvalitative studie har til formål at afdække hvordan praksis er for vurdering af undervisnings¬kompetencer på Københavns Universitet. Metode I dette studie vil vi alene fokusere på de interne bedømmere i bedømmelsesudvalgene, mens det overordnede studie også vil inkludere eksterne bedømmere og ansøgere. Interviewpersonerne udvælges på tværs af fakulteter. Interviewene gennemføres som individuelle semi-strukturerede interviews med fokus på specifikke bedømmelsesudvalgsarbejder. Interviewene indledes med generelle spørgsmål til bedømmelsesarbejdet og på vægtningen mellem undervisning og forskning, og herefter drøftes den funktion de fælles retningslinjer for portfolio har i det konkrete arbejde med vurdering af undervisningsportfolioer. Analysen vil fokusere på deltagernes karakteristik af det Teaching and Learning Regime (Trowler & Coopers, 2010) de indgår i, deres oplevelse af de undervisningsportfolioer de har skullet tage stilling til, samt deres oplevelse af funktionen af de fælles retningslinjer for portfolio i fm. ansættelser. Vi vil bruge Star og Griesemers (1989) begreb om ”boundary objects” i analysen af retningslinjernes funktion. Resultater I oplægget vil vi fremlægge resultater af interviewundersøgelsen, og drøfte den funktion retningslinjerne spiller for bedømmere og ansøgere til videnskabelige stillinger. Referencer Star, S.L. & Griesemer, J.R. (1989) Institutional Ecology, 'Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-37. Social Studies of Science 19(3). Trowler, P. & Cooper, A. (2002) Teaching and Learning Regimes: Implicit theories and recurrent practices in the enhancement of teaching and learning through educational development programmes. Higher Education Research & Development 21(3).
Original languageDanish
Publication date2015
Publication statusPublished - 2015
EventDUN Konference: Kvalitet i Undervisning - Vejle, Denmark
Duration: 6 May 20157 May 2015

Conference

ConferenceDUN Konference
CountryDenmark
CityVejle
Period06/05/201507/05/2015

ID: 152094381