Guidelines in action in prenatal screening: A study of organisational standardisation and clinical management of risk markers in routine first trimester screening

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Translated title of the contributionRetningslinjer i aktion: Et studie af organisatorisk standardisering og klinisk håndtering af risikomarkører i første trimester rutinescreening i Danmark
Original languageEnglish
Place of PublicationCopenhagen
Number of pages169
Publication statusPublished - 2017

ID: 174041422