Endokroner: indikation og fremstilling

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

En endokrone kan være en alternativ behandling til den stiftretinerede krone. En endokrone er en helkeramisk krone fremstillet af glaskeramik eller polykrystalinske keramiske materialer, men zirkonia har vist de bedste resultater. Med en perifer ferrule-præparation på mindst 1 mm og en central præparation på ca. 2 mm ekstension i pulpakammeret, kan involvering af rodkanalen og dermed komplikationer forbundet med stiftudboring undgås. Endokronens okklusaltykkelse er afhængig af materialevalg og resttandsubstans. Endokroner har de bedste mekaniske egenskaber i de posteriore regioner, mens stiftretinerede kroner fortsat er mest anvendelige i de anteriore regioner. Der kan endnu ikke gives en generel anbefaling vedrørende anvendelse af endokroner i klinikken, idet der fortsat er behov for yderligere evidens.
Original languageDanish
JournalAktuel Nordisk Odontologi
Volume48
Issue number1
Pages (from-to)162-171
Number of pages10
ISSN1902-3545
DOIs
Publication statusPublished - 2023

ID: 338159871