Eksperimentelt design og dets konsekvenser for fortolkningen af stimuli: substantiver i nøgenform og med udfyldt bestemmerplads

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Documents

Ved hjælp af text change-¬paradigmet kan man teste hvorvidt læsere bemærker ændringer i allerede processeret tekst når de præsenteres for den igen (Sturt et al. 2004). Som udgangspunkt har vi tilbøjelighed til at overse mindre ændringer i tekststimuli, men sproglige faktorer så som fokus og semantisk forskel mellem ordet i den oprindelige og i den efterfølgende præsentation, kan mindske tilbøjeligheden. Dette foredrag vil rapportere en del af en dansk gentagelse af text change-paradigmet til testning af forskelle i opmærksomhed mellem forskellige ord på bestemmerpladsen i dansk og fokusere på de udfordringer der er ved konstruering af relevante items til sådan et forsøg. Jeg vil koncentrere mig om de strukturelle forhold i dansk der giver udfordringer når man vil undersøge hvilken rolle artikler spiller i processering af tekster. I særdeleshed giver det udfordringer at forsøge at konstruere et design der holder semantikken konstant på tværs af de modificerede sætninger. Forsøget bygger på en hypotese (Christensen 2013) om at selvom artikler og pronominer står på samme plads, må de betragtes som henholdsvis leksikalske og grammatiske (Harder 2008), samt om at vi er mere opmærksomme på leksikalske end på grammatiske ord (Boye & Harder 2012). I forsøget læste 32 forsøgsdeltagere 28 sætninger. Ved anden præsentation af sætningen var ordet på bestemmerpladsen fjernet, fx børnene spiste (nogle) grønne æbler. Forsøgsdeltagerne opdagede signifikant oftere denne ændring for pronominer end for artikler. Jeg fjernede ord frem for at ændre dem for at holde semantik kontant på tværs af items (Christensen 2013). Alligevel ændredes konstruktion og betydning ved manipulationen for eksempel ved at gå fra at udtrykke bestemthed til at udtrykke inkorporering (Hansen & Heltoft 2011) eller udtrykke ikke-individuerede nominalsyntagmer (Hansen & Heltoft 2011). Præcis hvilken konstruktion fjernelse af targetordet resulterede i, varierede fra item til item. Jeg vil derfor i mit foredrag diskutere hvilken betydning denne variation kan have haft for processeringen af de enkelte items og i sidste ende for de overordnede resultater. BOYE, K. & HARDER, P. 2012. A usage-based theory of grammatical status and grammaticalization. Language, 88, 1-44. CHRISTENSEN, M. H. 2013. OPMÆRKSOMHED PÅ IKKEPROMINENTE OG PROMINENTE GRAMMATISKE OG LEKSIKALSKE ORD I SKRIFTLIG DANSK- en change blindness undersøgelse med afsæt i Boye & Harders 2012teori om grammatisk status. Master, Københavns Universitet. HANSEN, E. & HELTOFT, L. 2011. Grammatik over det danske sprog. Bind 2 : Syntaktiske og semantiske helheder, København: Det danske Sprog- og Litteraturselskab. HARDER, P. 2008. Determiners and definiteness. Essays on Nominal Determination: From Morphology to Discourse Management, 99. STURT, P., SANFORD, A. J., STEWART, A. & DAWYDIAK, E. 2004. Linguistic focus and good-enough representations: An application of the change-detection paradigm. Psychonomic Bulletin & Review, 11, 882-888.
Original languageDanish
JournalNy forskning i grammatik
Volume22
Pages (from-to)77-91
Number of pages14
ISSN1902-1291
Publication statusPublished - 2015
EventNy forskning i grammatik - Holbæk, Denmark
Duration: 23 Oct 201425 Oct 2014
Conference number: 22

Conference

ConferenceNy forskning i grammatik
Number22
CountryDenmark
CityHolbæk
Period23/10/201425/10/2014

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 151385797