Bynære landbrugsområder i Hovedstadsregionen 2014: Udvikling i landbrug, landskab og bebyggelse 1984-2014

Research output: Book/ReportReportResearch

Denne arbejdsrapport beskriver gennemførelsen og de overordnede resultater af ’Byrandsundersøgelsen 2014’, hvor ejere af i alt 168 bynære landbrugsejendomme i hovedstadsregionen er blevet interviewet. Undersøgelsen fra 2014 er en opfølgning på tilsvarende undersøgelser foretaget i 1984, 1994 og 2004. I 1984 undersøgte man landbrugets vilkår i bynære landbrugsområder i hovedstadsregionen med caseområder ved Ganløse, Solrød, Kirke Hyllinge, Vejby, Asminderød og Tune. 1984-undersøgelsen blev gennemført for Hovedstadsrådet af Jon Pape og Jørgen Primdahl (Pape & Primdahl, 1985), begge fra Institut for Land- og Byplanlægning på den tidligere Landbohøjskole. En opfølgende undersøgelse med fokus på miljø- og landskabsudviklingen i de bynære landbrugsområder blev gennemført i 1994 af Forskningscenteret for Skov og Landskab i et samarbejdsprojekt mellem Landsplanafdelingen under Miljøministeriet samt Roskilde og Københavns amter (Ogstrup & Primdahl, 1996). Denne undersøgelse havde deltagelse af Susanne Ogstrup, Jørgen Primdahl m.fl. Undersøgelsen omfattede yderligere to caseområder; Sengeløse og Smørumnedre. I 2004 blev undersøgelsen gentaget som samarbejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen under Miljøministeriet og Skov & Landskab (Primdahl et al., 2006) for at afdække urbaniseringen af de bynære landbrugsområder. Denne gang med deltagelse af Jørgen Primdahl, Anne Gravsholt Busck og Casper Lindemann. Nærværende undersøgelse fra 2014 har uddybende spørgsmål inden for en række centrale temaer, bl.a. om erhvervsaktiviteter, der ikke knytter sig til landbrug samt om rekreativ anvendelse af landskabet. Dette skal være med til at give en yderligere forståelse af urbaniseringsprocesserne i de bynære landbrugsområder. Der er dog en del gentagelser af de samme spørgsmål mellem alle fire undersøgelser. Vi kan derfor følge udviklingen på en lang række centrale variable gennem de fire nedslag i tid over 30 år. På et stort antal ejendomme (113) er der gennemført interviews hver gang og en mindre gruppe ejere (18) har deltaget i alle årene. Et sådant datasæt (en såkaldt kohorte) giver nogle helt unikke muligheder for at analysere udviklingen i landbrug og landskab. Denne rapport præsenterer de overordnede tendenser. Undersøgelsen i 2014 er udført med deltagelse af forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN): forskergrupperne ’By- og landskabsudvikling samt geoinformatik’ ved Sektion for Geografi, ’Rumlig forandring og planlægning’ ved Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning og ’Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling’ samt ’HOPI/SLING’ ved Skovskolen. En del af de forskere, der har deltaget i de tidligere undersøgelser, har også deltaget i denne undersøgelse. Projektet indledtes med en workshop med titlen ’Status, muligheder og udfordringer for landbrug, erhverv og landskab i bynære landbrugsområder’ med deltagelse af forskellige centrale aktører med viden om udviklingen i det åbne land i hovedstadsområdet i oktober 2014. Formålet med workshoppen var at få inspiration til supplerende emner og spørgsmål som kunne indgå i undersøgelsen. Deltagerne var: Nina Saarnak (DN), Anker Madsen og Carsten Lindemann (Friluftsrådet), Herdis Dam (NOLA), Helena P. Sørensen, Jannik Noe Nygaard og Peter Mikkelsen Jensen (Agrovi), Malene Frydenlund Christensen (Bypolitisk kontor, MBBL), Tycho Winther Hjorth (Gribskov Kommune), Gitte Jørgensen (Fredensborg Kommune), Kristian Moberg Kristensen (Frederikssund Kommune, byråd), Lars Thygesen (Landmand), og Keld Stenlien (Landmand/entreprenør/Egedal Kommune, byråd). Endvidere deltog en række forskere fra projektet: Anne Gravsholt Busck, Christian Fertner, Søren Bech Pilgaard Kristensen, Lone Søderkvist Kristensen, Mike Kyndesen, Susanne Ogstrup, Jørgen Primdahl, Søren Præstholm, Ann-Sofie Richardt, Henrik Vejre, Lars Winther og Jens Peter Vesterager. Undersøgelsen har delvist været finansieret af en pulje til fremme af 8 samarbejde på tværs af IGN, suppleret med midler fra Miljøstyrelsen (ifm. ønske om afdækning af husdyrholdet i hovedstadsregionen). Gruppen bag undersøgelsen vil gerne takke for disse bidrag. Der rettes dog en særlig tak til alle lodsejere, som har afsat tid til interviews, enten ved at vi har fået lov at møde op på ejendommen, eller i forbindelse med telefoninterviews i perioden fra november 2014 – januar 2015. Endelig skylder vi stor tak til vores engagerede studentermedhjælpere Klara Rask, Mads Vestergaard og Anna Sarauw Rasmussen samt de ovennævnte deltagere i vores indledende workshop.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherInstitut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Number of pages90
ISBN (Electronic)978-87-7903-741-0
Publication statusPublished - Jun 2016
SeriesIGN Rapport

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 162189762