Jorcks Fonds Forsknings Pris (Jorck's Foundation Research Prize)

Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Timo Minssen (Recipient)

Denne pris er givet til Dem, som en anerkendelse og en inspiration til fortsættelse af Deres forskning og undervisning. Beløbet skal, efter Deres anvisning, anvendes af Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, til dækning af udgifter i forbindelse med igangværende og fremtidig forskning, herunder videreuddannelse i forskningsmæssigt øjemed inden for Deres fagområde.

Prisen vil blive overrakt af bestyrelsens formand, tidligere højesteretspræsident Poul Søgaard, ved en sammenkomst i Højesteret.
Awarded date2017
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsJorcks Fond

ID: 185883403