Sybille Bojlen

Sybille Bojlen

Academic assistant

  • Forskningsenheden for Almen Praksis

    Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade

    1014 København K

Igangværende projekt: First we shape our buildings and afterwards the buildings shape us

Et studie af de skandinaviske landes forskellige strukturer for primærsektoren og betydningen for almenmedicinsk lægearbejde

ID: 155603936