Jeppe Dyrberg Andersen

Jeppe Dyrberg Andersen

Assistant professor

Knowledge of languages

English and German

2018-        Assistant Professor of Forensic Genetics, KU-SUND

2016-2018 Postdoc, KU-SUND

2010-2016 PhD, Educational position in forensic genetics, KU-SUND

2008-2010 Master of Science. Biology-biotechnology, KU-LIFE

2005-2008 B.Sc. Biology-biotechnology, KU-LIFE

ID: 34411829