Jens Kristiansen

Jens Kristiansen

Professor


 1. 2018
 2. Published

  Konkrete personalebeslutninger

  Kristiansen, Jens, 2018, Forvaltningsret. Fenger, N. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 207-248 42 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 3. Published

  Retsgrundlaget for offentlig personaleforvaltning

  Kristiansen, Jens, 2018, Forvaltningsret. Fenger, N. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 171-206 36 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 4. 2017
 5. Published

  Arbejdsgiveres adgang til at opsige medarbejdere ved arbejdsskader

  Kristiansen, Jens, 2017, Sundhedsfremme på arbejdspladsen: arbejdsmiljøretlige, arbejdsretlige og arbejdsskaderetlige perspektiver . Ulfbeck, V. & Ehlers, A. B. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 81-103 23 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 6. Published

  EU-charteret og grundlovens § 20

  Kristiansen, Jens, 2017, In : UfR, litterær afd.. 48, p. 413-422 10 p., U.2017B.413.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 7. Published

  Grænser for EU-rettens umiddelbare anvendelighed i dansk ret: Om Højesterets dom i Ajos-sagen

  Kristiansen, Jens, 2017, In : Ugeskrift for Retsvæsen, Den litterære Afdeling. p. 75-84 10 p., U.2017B.75.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 8. Published

  Lønmodtager eller studerende? Om EU-studerendes adgang til studiestøtte i kraft af status som lønmodtager

  Kristiansen, Jens, 2017, Ketsch me if you can: Sociale rettigheder og ligestilling : Hyldest til Kirsten Ketscher. Hartlev, M., Jørgensen, S., Aune, H. & Hellum, A. (eds.). København: Karnov Group, p. 71-80 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 9. Published

  New Forms of Employment in Denmark

  Kristiansen, Jens, 2017, New Forms of Employment in Europe. Blanpain, R., Hendrickx, F. & Waas, B. (eds.). The Hague: Wolters Kluwer , p. 189-92 4 p. (Bulletin of Comparative Labour Relations, Vol. 94).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 10. Published

  The Concept of "Employee": The Position in Denmark

  Kristiansen, Jens, 2017, Restatement of Labour Law in Europe: The Concept of Employee. Waas, B. & van Voss, G. H. (eds.). Oxford: Hart Publishing, Vol. I. p. 133-48 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 11. 2016
 12. Published

  Acte uclair

  Fenger, N. & Kristiansen, Jens, 2016, Festskrift til Jens Peter Christensen. Dahl, B., Jensen, M. H. & Mørup, S. H. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 825-845 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 13. Published

  Ajos-dommen og Højesterets dilemma

  Kristiansen, Jens, 2016, In : Ugeskrift for Retsvaesen. 2016, 36, p. 301-310 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 14. Published

  Den Danske Model: Er det historiske fundament ved at smuldre?

  Kristiansen, Jens, 2016, Den Danske Model set udefra. Larsen, T. P. & Ilsøe, A. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 179-188 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 15. Published

  Grundlæggende arbejdsret

  Kristiansen, Jens, 2016, 4 ed. København: Djøf Forlag. 460 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 16. Published

  På vej mod et fælleseuropæisk arbejdstagerbegreb?

  Kristiansen, Jens, 2016, Sui generis: Festskrift til Stein Evju. Mulder, B. J., Hotvedt, M. J., Nesvik, M. & Sundet, T. L. (eds.). Oslo: Universitetsforlaget, p. 389-398 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 17. 2015
 18. Published

  Den nordiske aftalemodels europæiske udfordringer

  Kristiansen, Jens, 2015, Europa og den nordiske aftalemodel: Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret. Kristiansen, J. (ed.). København: Nordic Council of Ministers, p. 15-73 59 p. (TemaNord; No. 537, Vol. 2015).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 19. Published

  EU og den danske aftalemodel: En fælles kamp for at fastholde aftaletraditionen

  Kristiansen, Jens, 2015, In : Europarättslig Tidsskrift. 18, 2, p. 292-312 21 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 20. Published

  European Challenges of the Nordic Collective-Agreement Model

  Kristiansen, Jens, 2015, Europe and the Nordic Collective-Bargaining Model: The Complex Interaction between Nordic and European Labour Law. Kristiansen, J. (ed.). Copenhagen: Nordic Council of Ministers, p. 15-78 64 p. (TemaNord; No. 541, Vol. 2015).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 21. Published

  Konfliktret på det offentlige arbejdsmarked

  Kristiansen, Jens, 2015, In : Økonomi & Politik. 88, 4, p. 51-63 13 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 22. Published

  Når dansk ret (måske) er uforenelig med EU-retten: Er der en fast linje i højesteretspraksis?

  Kristiansen, Jens, 2015, In : Juristen. p. 225-35 11 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 23. Published
 24. 2014
 25. Published

  Den kollektive arbejdsret

  Kristiansen, Jens, 2014, 3. ed. København: Djøf Forlag. 679 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 26. Published

  Grundlæggende arbejdsret

  Kristiansen, Jens, 2014, 3 ed. Djøf Forlag. 478 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 27. Published

  Grænser for EU-konform fortolkning i lyset af nyere højesteretspraksis

  Kristiansen, Jens, 2014, In : Juristen. 96. , 1, p. 17-29 13 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 28. 2013
 29. Published

  Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer: Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene

  Kristiansen, Jens, 2013, Djøf Forlag. 489 p.

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

 30. Published

  Domskommentar

  Kristiansen, Jens, 2013, Arbejdsretligt Tidsskrift 2012. Andersen, J. & Kristiansen, J. (eds.). Djøf Forlag, p. 102-104 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 31. Published

  Præjudicielle forelæggelser i arbejdsretlige sager

  Kristiansen, Jens, 2013, Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen. Fejø, J., Neergaard, U., C. D. T. & G. S. Ø. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 187-203 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

 32. 2012
 33. Published

  Domskommentarer

  Kristiansen, Jens, 2012, Arbejdsretligt Tidsskrift 2011. Andersen, J. & Kristiansen, J. (eds.). Djøf Forlag, p. 169-78 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 34. 2011
 35. Published

  Kommentarer til arbejdsretsdomme

  Kristiansen, Jens, 2011, Arbejdsretligt Tidsskrift 2011. Andersen, J. & Kristiansen, J. (eds.). Djøf Forlag, p. 135-41 7 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 36. Published

  Persondataret i ansættelsesforhold

  Blume, Peter & Kristiansen, Jens, 2011, København: Djøf Forlag. 273 p.

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

 37. 2010
 38. Published

  Kommentarer til arbejdsretsdomme

  Kristiansen, Jens, 2010, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. 2009, p. 181-190 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 39. Published

  Persondatabeskyttelse i arbejdsretlig kontekst

  Kristiansen, Jens, 2010, Ret, informatik og samfund: Festskrift til Peter Blume. Henrichsen, C., Rytter, J. E. & Rønsholdt, S. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 241-54 14 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 40. 2009
 41. Published

  Arbejdsmarkedspension 2009

  Andersen, Mads Bryde & Kristiansen, Jens, 2009, 1 ed. København: Djøf Forlag. 323 p.

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

 42. Published

  Grundlæggende arbejdsret

  Kristiansen, Jens, 2009, 2 ed. København: Djøf Forlag. 478 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 43. Published

  Kommentarer til arbejdsretsdomme

  Kristiansen, Jens, 2009, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. 2008, p. 199-208 10 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 44. Published

  Uorganiserede lønmodtageres stilling ved overenskomstimplementering af EU-direktiver: HD af 17/4 2009 (U2009.1845H)

  Kristiansen, Jens, 2009, In : Juristen. 91, 7, p. 189-194 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 45. 2008
 46. Published

  Afgørelser fra de almindelige domstole

  Kristiansen, Jens, 2008, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. 2007, p. 259-264 6 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 47. Published

  Den danske flexicurity-models fremtidsudsigter i EU

  Kristiansen, Jens, 2008, Socialretlige udviklinger og udfordringer. Jørgensen, S. & Kristiansen, J. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 33-49 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearch

 48. Published

  Den kollektive arbejdsret

  Kristiansen, Jens, 2008, 2. ed. København: Djøf Forlag. 709 p.

  Research output: Book/ReportBookResearch

 49. Published

  Domme fra Arbejdsretten

  Kristiansen, Jens, 2008, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. 2007, p. 237-255 19 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 50. Published

  Flexicurity und dänisches Arbeitsercht

  Kristiansen, Jens, 2008, In : Zeitschrift fur Vergleichende Rechtswissenschaft. 107, 4, p. 362-382

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 51. Published

  Flexicurity und dänisches Arbeitsrecht

  Kristiansen, Jens, 2008, In : Recht der Internationalen Wirtschaft. 54, 8, p. 509-517 9 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 52. Published

  Konsekvenserne af Viking og Laval for dansk arbejdsret

  Kristiansen, Jens, 2008, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. 2007, p. 276-288 13 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 53. Published

  Laval, Viking og den danske model

  Kristiansen, Jens, 2008, In : Juristen. 90, 3, p. 79-90 12 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 54. Published

  Sagsbehandlingsfejl ved flytning af skolelærer: HD af 6/12 2008 (U 2008.636 H)

  Kristiansen, Jens, 2008, In : Juristen. 90, 5, p. 159-162 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 55. Published

  Socialretlige udviklinger og udfordringer

  Jørgensen, Stine (ed.) & Kristiansen, Jens (ed.), 2008, København: Djøf Forlag. 172 p.

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

 56. 2007
 57. Published

  Afskedigelse af ambassaderåd: HD af 27/11 2006 (U 2007.537H)

  Kristiansen, Jens, 2007, In : Juristen. 89, 2, p. 60-62 3 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 58. Published

  Kommentarer til domme og kendelser: Domme fra Arbejdsretten

  Kristiansen, Jens, 2007, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. 2006, p. 221-239 19 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 59. Published

  Lovbaseret godtgørelseskrav omfattet af voldgiftsklausul: HD af 26/3 2007 (U2007.1569H)

  Kristiansen, Jens, 2007, In : Juristen. 89, p. 167-170 4 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 60. Published
 61. 2006
 62. Published

  Domskommentarer

  Kristiansen, Jens, 2006, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. xx, p. 183-195

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 63. Published

  Foreningsfrihed på arbejdsmarkedet - den nye lov og dens menneskeretlige baggrund

  Kristiansen, Jens, 2006, In : Arbejdsretligt Tidsskrift. xx, p. 203-214

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Previous 1 2 3 Next

ID: 3580