Gitte Buch-Hansen

Gitte Buch-Hansen

Associate Professor


  1. 2008
  2. Sjælesorgen på vej mod Emmaus: "De gik og talte sammen . . ."

    Buch-Hansen, Gitte, 2008, In: Helsingør Stiftsårbog. p. 39-44 5 p.

    Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

ID: 7315