Brian H. Jacobsen

Brian H. Jacobsen

Associate Professor


 1. 2020
 2. Published

  Flerårige energiafgrøder

  Jørgensen, U., Lærke, P. E., Strandberg, B., Bruus, M., Rubæk, G. H., Hutchings, N. J. & Jacobsen, Brian H., 2020, Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Eriksen, J., Thomsen, I. K., Hoffmann, C. C., Hasler, B. & Jacobsen, B. H. (eds.). DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, p. 138-151 14 p. (DCA rapport; No. 174).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

 3. Published

  Forbud mod jordbearbejdning i visse perioder

  Hansen, E. M., Munkholm, L. J., Thomsen, I. K., Boelt, B., Kudsk, P., Jørgensen, L. N., Bruus, M., Strandberg, B., Rubæk, G. H., Hutchings, N. J. & Jacobsen, Brian H., 2020, Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Eriksen, J., Thomsen, I. K., Hoffmann, C. C., Hasler, B. & Jacobsen, B. H. (eds.). DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, p. 165-172 8 p. (DCA rapport; No. 174).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

 4. Published

  Koncept for anvendelse og effektfastsættelse af kvælstofvirkemidler

  Eriksen, J., Thomsen, I. K., Sørensen, P., Hoffmann, C. C., Blicher-Mathiesen, G., Hasler, B. & Jacobsen, Brian H., 2020, Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Eriksen, J., Thomsen, I. K., Hoffmann, C. C., Hasler, B. & Jacobsen, B. H. (eds.). DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, p. 19-32 14 p. (DCA rapport; No. 174).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

 5. Published

  Konceptet for virkemiddelkataloget

  Andersen, H. E., Rubæk, G. H., Strandberg, B., Bruus, M., Hutchings, N. J., Martinsen, L., Hasler, B., Jacobsen, Brian H. & Pedersen, Michael Friis, 2020, Virkemidler til reduktion af fosforbelastningen af vandmiljøet. Andersen, H. E., Rubæk, G. H., Hasler, B. & Jacobsen, B. H. (eds.). Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, p. 12-24 13 p. (Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 379).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

 6. Published

  Nitrifikationshæmmere til gylle

  Petersen, S. O., Abalos , D., Sørensen, P., Strandberg, B., Bruus, M. & Jacobsen, Brian H., 2020, Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Eriksen, J., Thomsen, I. K., Hoffmann, C. C., Hasler, B. & Jacobsen, B. H. (eds.). DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, p. 288-300 13 p. (DCA rapport; No. 174).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

 7. Published

  Ompløjningstidspunkt for fodergræs og efterfølgende afgrødevalg

  Hansen, E. M., Thomsen, I. K., Eriksen, J., Rasmussen, J., Olesen, J. E., Jørgensen, U., Kudsk, P., Bruus, M., Strandberg, B., Rubæk, G. H., Hutchings, N. J. & Jacobsen, Brian H., 2020, Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Eriksen, J., Thomsen, I. K., Hoffmann, C. C., Hasler, B. & Jacobsen, B. H. (eds.). DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, p. 173-184 12 p. (DCA rapport; No. 174).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

 8. Published

  Reduceret tilførsel af mineralsk kvælstofgødning

  Børgesen, C. D., Sørensen, P., Blicher-Mathiesen, G., Olesen, J. E., Kudsk, P., Hutchings, N. J., Jacobsen, Brian H. & Ørum, Jens Erik, 2020, Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Eriksen, J., Thomsen, I. K., Hoffmann, C. C., Hasler, B. & Jacobsen, B. H. (eds.). DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, p. 221-241 21 p. (DCA rapport; No. 174).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

 9. Published

  Skærpelse af N-udnyttelseskrav for udvalgte typer husdyrgødning

  Sørensen, P., Kudsk, P., Bruus, M., Strandberg, B., Rubæk, G. H., Hutchings, N. J. & Jacobsen, Brian H., 2020, Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. Eriksen, J., Thomsen, I. K., Hoffmann, C. C., Hasler, B. & Jacobsen, B. H. (eds.). DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, p. 278-287 10 p. (DCA rapport; No. 174).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterCommissionedpeer-review

 10. Published

  Virkemidler: Negativ fosforbalance (målrettet undergødskning med fosfor)

  Rubæk, G. H., Heckrath, G. J., Andersen, H. E., Strandberg, B., Bruus, M., Hutchings, N. J. & Jacobsen, Brian H., 2020, Virkemidler til reduktion af fosforbelastningen af vandmiljøet. Andersen, H. E., Rubæk, G. H., Hasler, B. & Jacobsen, B. H. (eds.). Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, p. 38-44 7 p. (Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 379).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

 11. Published

  Virkemidler: Permanent plantedække på erosionstruede arealer og som barriere i landskabet

  Heckrath, G. J., Olsen, P., Strandberg, B., Bruus, M., Hutchings, N. J. & Jacobsen, Brian H., 2020, Virkemidler til reduktion af fosforbelastningen af vandmiljøet. Andersen, H. E., Rubæk, G. H., Hasler, B. & Jacobsen, B. H. (eds.). Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, p. 28-37 10 p. (Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 379).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearchpeer-review

Previous 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...38 Next

ID: 4223772