Brian H. Jacobsen

Brian H. Jacobsen

Associate Professor


 1. 2022
 2. Published

  Effekten af en nedsat kvælstofnorm på drift og dyrkningsværdi af kulstofholdig landbrugsjord

  Jacobsen, Brian H., 2022, 6 p.. (IFRO Udredning; No. 2022/15).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 3. Published

  Establishing long-term nitrogen response of global cereals to assess sustainable fertilizer rates

  van Grinsven, H. J. M., Ebanyat, P., Glendining, M., Gu, B., Hijbeek, R., Lam, S. K., Lassaletta, L., Mueller, N. D., Pacheco, F. S., Quemada, M., Bruulsema, T. W., Jacobsen, Brian H. & ten Berge, H. F. M., 2022, In: Nature Food. 3, p. 122–132 14 p.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 4. Published

  Fast overdækning af gyllebeholdere: Teknologibeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav

  Adamsen, A. P., Kai, P., Callesen, G. M. & Jacobsen, Brian H., 2022, Aarhus Universitet - DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 22 p. (Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Book/ReportReportCommissioned

 5. Published

  Fjerkræstalde: Resumé og analyse - Notat udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav

  Kai, P. & Jacobsen, Brian H., 2022, Aarhus Universitet - DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 13 p. (Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

 6. Published

  Forudsætninger for analyser af virkemidler til reduktion af ammoniakemissionen i landbruget

  Callesen, G. M. & Jacobsen, Brian H., 2022, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. 17 p. (IFRO Udredning; No. 2022/29).

  Research output: Book/ReportReportCommissioned

 7. Published

  Interessenters syn på værdien af retentions-kortlægning

  Graversgaard, M., Jacobsen, Brian H., Nygaard, K., Schaper, S., Iversen, S., Odgaard, M. V. & Dalgaard, T., 2022, In: Vand & Jord. 29, 4, p. 160 163 p., 4.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 8. Published

  Kemisk luftrensning i grisestalde: Teknologibeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav

  Adamsen, A. P., Kai, P., Hansen, M. J., Callesen, G. M. & Jacobsen, Brian H., 2022, Aarhus Universitet - DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 41 p. (Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Book/ReportReportCommissioned

 9. Published

  Kvægstalde: Resumé og analyser: Notat udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav

  Kai, P., Guldberg, L. B. & Jacobsen, Brian H., 2022, Aarhus Universitet - DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 10 p. (Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Book/ReportReportCommissioned

 10. Published

  Køling af gylle i grisestalde: Teknologibeskrivelse udarbejdet som grundlag for revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens BAT-krav

  Adamsen, A. P., Kai, P., Callesen, G. M. & Jacobsen, Brian H., 2022, Aarhus Universitet - DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. 23 p. (Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Book/ReportReportCommissioned

 11. Published

  Low-dose acidification as a methane mitigation strategy for manure management

  Ma, C., Dalby, F. R., Feilberg, A., Jacobsen, Brian H. & Petersen, S. O., 2022, In: ACS Agricultural Science and Technology. 2, 3, p. 437-442 6 p.

  Research output: Contribution to journalLetterResearchpeer-review

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...38 Next

ID: 4223772