Supervision of PhD dissertation, Katrine Wonge Lohmann

Activity: Other activity typesOther (prizes, external teaching and other activities) - Supervision and co-examiner

Robert William Rix - Participant

’Gothic Fiction as Bestselling Nationalist Literature, 1789-1830’ omhandler hvordan den gotiske litteratur ændrer sig i forbindelse med romanernes miljøskifte fra Sydeuropa til Storbritannien, og i forlængelse heraf, hvordan dette skifte påvirker britisk nationalidentitet. Mit primære fokus er i denne forbindelse romanerne udgivet af The Minerva Press i årene 1789-1830. Jeg har tidligere publiceret om den gotiske djævels udvikling fra tidlig- til sen-Romantik.
1 Oct 201830 Sep 2020

ID: 210062964