Sykehus, fregatter og skipstunnel: Logisk minimalisme, rasjonalitet  - og de avgjørende valg

Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

Knut Samset, Arvid Strand, Vincent Fella Hendricks

Sammendrag: Sett i etterkant er det ofte helt åpenbart hvorfor et investeringsprosjekt mislykkes. Det er også i mange tilfeller opplagt at dette burde vært oppdaget på forhånd slik at problemet kunne vært unngått. Denne studien ser nærmere på dette paradokset, og hvordan analyse og beslutning påvirker utfallet fra ideen oppstår til endelig vedtak om igangsetting av et investeringstiltak. Utgangspunktet for analysen er det en her har kalt prosjektets underliggende logikk. I rapporten drøftes tre aktuelle norske investeringsprosjekter. Formålet med denne casestudien er å legge grunnlaget for en større anlagt studie som kan bidra til tiltak for å sikre at den grunnleggende logikken i større grad enn tidligere identifiseres, synliggjøres og overlever gjennom tidligfasen
Original languageNorwegian
Publication date2009
Number of pages122
Project No.1
File no.NTNU
Finished01/09/2009
Publication statusPublished - 2009

Series

NameConcept Rapport
Volume21
ISSN (print)0803-9763

ID: 13811233