Kommentarer til udvalgte miljøretlige domme og afgørelser i MAD 2019. 1. kvartal

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Denne kommentar til miljøretlige afgørelser og domme fra første kvartal af 2019 fokuserer på følgende ni temaer: (1) specialitetsprincipper i planlovsafgørelser; (2) administrativ håndhævelse og prøvelse; (3) Natura 2000-beskyttelse; (4) VVM og miljøvurdering; (5) Retsvirkning af indsatsprogrammer under vandplanerne; (6) Offentlige myndigheders erstat-ningsansvar; (7) Forældelse af forholdsmæssigt afslag for forurening; (8) domme om affald og bevisformodninger mht. farlighed; og (9) adgang til miljøoplysninger.
Original languageDanish
JournalMiljøretlige Afgørelser og Domme (M.A.D)
Volume2019
Issue number1
Pages (from-to)1-5
Number of pages5
ISSN1396-8386
Publication statusPublished - 18 Jul 2019

ID: 224303876