Examples and Reflections on the Interplay between Mathematics and Physics in the 19th and 20th century

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Der argumenteres for at vekselvirkningen mellem matematik og fysik ikke er velbeskrevet ved sprogbrugen "anvendelse af matematik i fysik". Når matematik møder fysik ændres begge områder. Der gives en række eksempler på hvordan vekselvirkningen mellem de to fag har udviklet matematikken. Eksemplerne er taget fra Liouvilles matematik, Heinrich Hertz's mekanik og distributionsteoriens udvikling.
Original languageEnglish
Title of host publicationMathematics meets Physics : A contribution to their interaction in the 19th and the first half of the 20th century
EditorsKarl-Heinz Schlote, Martina Schneider
Number of pages25
Place of PublicationFrankfurt am Main
Publication date2011
Pages17-41
ISBN (Print)978-3-8171-1844-1
Publication statusPublished - 2011

ID: 33915829