Ecosystem vulnerability to climate change in Greenland and the Faroe Islands

Research output: Contribution to journalJournal articleResearch

Henning Heide-Jørgensen, Ib Johnsen

Økologi, Klimaændringer, Terrestriske øosystemer, Marine økosystemer, Grønland, Færøerne
Original languageEnglish
JournalArbejdsrapport fra Miljøstyrelsen (Working report)
Issue number97
Pages (from-to)1-266
Publication statusPublished - 1997

ID: 226556