Det kommunale råderum - særligt i sager om førtidspension: Et essay

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapterResearchpeer-review

Artiklen er dels et opgør med opfattelsen af kommunerne som neutrale enheder til en uselvstændig - upolitisk - administration af en forholdsvis detaljeret beskæftigelseslovgivning, og dels tager den livtag med domstolenes traditionsbundne tilbageholdenhed med at efterprøve lovligheden af de skønsmæssige afgørelser, som træffes efter denne lovgivning - her med Ankestyrelsen som en administrativ kontrolenhed, der helt synes at have mistet sit retsideologiske kompas med hensyn til borgernes retssikkerhed og retsbeskyttelse som rettesnor. Herudover rettes kritik af førtidspensionsreformen af 2013, som efter forfatterens opfattelse bærer præg af dårligt lovgivningsteknisk håndværk, som har været uden praktisk effekt, og som måske dybest set også var helt overflødig.
Original languageDanish
Title of host publicationNyere tendenser i nordisk kommunalrets forskning
EditorsRikke Gottrup, Bent Ole Gram Mortensen
Number of pages28
Place of PublicationKæbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Publication date2019
Edition2019
Pages39-66
ISBN (Print)978-87-574-4344-8
Publication statusPublished - 2019

ID: 212060153