Att skapa självstyrande individer; effektivitet och motrörelser: Styrningsrationalitet och icke-rationalitet i bibliotek med obemannade öppetider

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Documents

Lisa Engström

Med hjälp av en Foucaultinspirerad utgångspunkt undersöker avhandlingen folkbibliotek i Danmark och Sverige med obemannade öppettider. Genom att fokusera på styrningen av användarna analyserar jag biblioteket från ett nytt perspektiv. Jag förstår bibliotek med obemannade öppettider som självstyrning dragen till sin spets och en analys av dessa bibliotek är också en analys av den styrning som präglar samtiden. Samtidigt tar jag utgångspunkt i användarnas upplevelser för att utforska det som överskrider styrningsrationaliteten. Genom att ta bruk av Foucaults begrepp heterotopi analyserar jag därmed hur biblioteket möjliggör för användarna att överskrida gränser. Det empiriska materialet består av femton semistrukturerade intervjuer med biblioteksanvändare, observationer i biblioteksrummet och analys av styrdokument. Två folkbibliotek i Danmark ochtvå i Sverige ingår i studien. Avhandlingen visar att det nutida folkbibliotekets roll är att konstruera självstyrande individer och ansvarstagande invånare. Samtidigt bidrar undersökningen med en ny förståelse av biblioteket som en plats bortom styrningsrationaliteten som möjliggör reflektion och motrörelser.
Original languageSwedish
PublisherKøbenhavns Universitet, Det Humanistiske Fakultet
Number of pages207
Publication statusPublished - Apr 2019

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 216972951