Anbefalinger til filosofiuddannelsen på Københavns Universitet

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Leo Catana, Anna Louise Ulrik Hjort Andersen, Annika Hvithamar, Jesper Madsen, Søren Overgaard, Karin Riber, Kristoffer Bayer, Marie-Louise Kjeldsen, Malthe Majgård Nørbjerg, Sofie Birkedahl Scheel, Stefan Matias Skovgaard

Dekan Jesper Kallestrup nedsatte efteråret 2018 en arbejdsgruppe, hvis opgave var at udvikle anbefalinger til filosofiuddannelsen i forhold til fem temaer: arbejdsmarked, kommunikation, indhold, studiemiljø og undervisningsformer. Leo Catana blev udpeget som formand for arbejdsgruppen. Rapporten er resultatet af arbejdsgruppens arbejd er er fremsendt til dekanen 10. maj 2019.
Original languageDanish
Number of pages79
Publication statusPublished - 2019

ID: 224899327