Kristian Thorup-Kristensen

Kristian Thorup-Kristensen

Professor


 1. 1999
 2. Brug N min-metoden rigtigt. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Grønne Fag, Vol. 18, No. 4, 1999, p. 14-15.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 3. Decoupled N and C cycling at low temperatures - implications for green manure efficiency in temperate agro-ecosystems. / Magid, J.; Mueller, T.; Luxhøj, J.; Henriksen, O.; Lyshede, O.; Thorup-Kristensen, Kristian.

  10th Nitrogen Workshop - programme and Abstracts. 1999. p. 6.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 4. Effect of green manure crops on root rot and arbuscular mycorrhizal fungi in pea roots. / Bødker, Lars; Thorup-Kristensen, Kristian.

  Designing and testing crop rotations for organic farming: Proceedings from an international workshop. ed. / Jørgen E Olesen; Ragnar Eltun; Mike J Gooding; Erik Steen Jensen; Ulrich Köpke. 1999. p. 337-345 (DARCOF Report; No. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

 5. Effekt af efterafgrøder på angreb af ærterodråd og kolonisation af mykorrhizasvampe i ærterødder. / Bødker, Lars; Thorup-Kristensen, Kristian.

  16. Danske Planteværnskonference: Plantebeskyttelse i økologisk jordbrug, Sygdomme og skadedyr. Danmarks JordbrugsForskning, 1999. p. 65-70 (DJF Rapport, Markbrug; No. 10).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

 6. Efterafgrøder : Effekt på nitratudvaskning og kvælstofforsyning. / Østergaard, Hans S; Tersbøl, Michael; Thorup-Kristensen, Kristian.

  1999. p. 1-14.

  Research output: Working paperResearch

 7. Efterafgrøder kan hente masser af kvælstof. / Tersbøl, Michael; Østergaard, Hans S; Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Landsbladet mark, No. 3, 1999, p. 22-24.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 8. Efterafgrøder på grønsagsbedrifter. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Grønne Fag, Vol. 18, No. 4, 1999, p. 11.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 9. Forskning for at løse problemer i grønsagsdyrkning : Ukrudtsbekæmpelse, grøngødning, jordbårne sygdommer ... / Thorup-Kristensen, Kristian; Bødker, Lars; Grevsen, Kai; Melander, Bo.

  In: Forskningsnytt om Oekologisk Landbruk i Norden, No. 5, 1999, p. 8-11.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 10. In situ measurements of gross N-mineralisation-immobilization turnover in soil as related to soil biological activity after incorporation of catch crops. / Jensen, L.S.; Andersen, M.K.; Thorup-Kristensen, Kristian; Mueller, T.; Magid, J.

  10th Nitrogen Workshop - Programme and Abstracts. 1999. p. 10.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 11. Nitrogen turnover in soil after incorporation of plant materials with different quality in organic farmning systems. / Mueller, T.; Jensen, L.S.; Thorup-Kristensen, Kristian; Magid, J.

  Programme and Abstracts. 1999. p. 42.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 12. Sammenhænge imellem jordens frugtbarhed, springhaler og overfladelevende prædatorer i økologisk jordbrug. / Axelsen, Jørgen Aagaard; Marcussen, Bente Møller; Andersen, Susanne Bay; Bilde, Trine; Elmholt, Susanne; Debosz, Kasia; Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Miljøforskning, No. 39, 1999, p. 15-20.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 13. Simulation of plant production and N fluxes in organic farming systems with the soil-plant-atmosphere model DAISY. / Jensen, L.S.; Müller, T.; Eriksen, Jørgen; Thorup-Kristensen, Kristian; Magid, J.

  Designing and testing crop rotations for organic farming: Proceedings from an international workshop. ed. / Jørgen E. Olesen; Ragnar Eltun; Mike J Gooding; Erik Steen Jensen; Ulrich Köpke. 1999. p. 235-248 (DARCOF Report; No. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

 14. Soil nitrogen depletion by catch crops : Is variation in root growth important? / Thorup-Kristensen, Kristian.

  10th Nitrogen Workshop - Programme and Abstracts. Vol. IV 1999. p. 5.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 15. Soil nitrogen depletion by vegetable crops with variable root growth. / Thorup-Kristensen, Kristian; Sørensen, Jørn Nygaard.

  In: Acta Agriculturae Scandinavica - Section B, Vol. 49, No. 2, 1999, p. 92-97.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 16. Sådan får du mest ud af efterafgrøden. / Tersbøl, Michael; Østergaard, Hans S; Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Landsbladet mark, No. 3, 1999, p. 25.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 17. The effect of defoliation on phenological development and yield in cauliflower. / Boogaard, Riki van den; Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Journal of Horticultural Science and Biotechnology, Vol. 74, No. 2, 1999, p. 269-275.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 18. The sulphur balance of organic crop rotations in Denmark. / Eriksen, Jørgen; Askegaard, Margrethe; Olesen, Jørgen E; Thorup-Kristensen, Kristian.

  Designing and testing crop rotations for organic farming. ed. / J E Olesen; R Eltun; M J Gooding; E S Jensen; U Köpke. 1999. p. 251-256 (FØJO rapport; No. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingReport chapterResearch

 19. Vertical and horizontal development of the root system of carrots following green manure. / Thorup-Kristensen, Kristian; Boogaard, Riki van den.

  In: Plant and Soil, Vol. 212, No. 2, 1999, p. 145-153.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 20. Økologisk grønsagsproduktion uden kvælstofimport. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Forskningsnytt om Oekologisk Landbruk i Norden, No. 7, 1999, p. 8-9.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 21. 1998
 22. Forskning i økologiske grønsager. / Thorup-Kristensen, Kristian; Grevsen, Kai; Melander, Bo; Bødker, Lars.

  In: Jordbrugsforskning, Vol. 2, No. 5, 1998, p. 4-8.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 23. Miljøkrav med perspektiv. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Agrologisk (Odense), Vol. 12, 1998, p. 23-24.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 24. Modelling and measuring the effect of nitrogen catch crops on the nitrogen supply for succeeding crops. / Nielsen, N.E.; Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Plant and Soil, Vol. 203, 1998, p. 79-89.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 25. Nedmuld efterafgrøde i foråret på sandjord. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Landsbladet mark, 1998, p. 18-19.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 26. Planternes rødder kan fange kvælstof. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Økologisk Jordbrug, Vol. 18, No. 175, 1998, p. 8-8.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 27. Root growth and soil nitrogen depletion by vegetable crops. / Thorup-Kristensen, Kristian; Sørensen, Jørn Nygaard.

  Proceedings of the workshop: Nitrogen use efficiency in intensive cropping systems, Hannover, Tyskland. 1998. p. 39-42.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

 28. Root growth of green pea (Pisum sativum L. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: genotypes. Crop Science, Vol. 38, 1998, p. 1445-1451.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 29. Temporal and spatial root development of cauliflower (Brassica oleracea L. / Boogaard, R. van den; Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: var. Botrytis L.), Vol. 201, 1998, p. 37-47.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 30. The decomposition of green manure and catch crop residues in soils from organic farmning. / Mueller, T.; Stoumann Jensen, L.; Magid, J.; Thorup-Kristensen, Kristian.

  1998. Poster session presented at The decomposition of green manure and catch crop residues in soils from organic farmning, .

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 31. Økologi uden indkøb af kvælstof. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Landsbladet mark, Vol. 2, 1998, p. 24-25.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 32. Økologisk grønsagsproduktion. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  1998. 19 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 33. Økologisk grønsagsproduktion uden indkøb af kvælstof. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Landsbladet mark, Vol. 3, 1998, p. 24-25.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 34. 1997
 35. Anvendelse af grøngødning og efterafgrøder. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  1997. 16 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 36. Effects of nitrogen fertilization on growth and soil nitrogen depletion in cauliflower. / Boogaard, R. Van den; Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Acta Agriculturae Scandinavica - Section B, Vol. 47, 1997, p. 149-155.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 37. Grøntsagerne får kvælstof fra grøngødning. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Økologisk Jordbrug, No. 156, 1997, p. 17.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 38. 1996
 39. Effects of defoliation on growth of cauliflower. / Boogaard, R. van den; Thorup-Kristensen, Kristian.

  European Society for Agronomy. Fourth Congress, July 7-11, 1996, Veldhoven-Wageningen. Book of abstracts II. 1996. p. 606-607.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 40. Green manure crops in organic vegetable production. / Thorup-Kristensen, Kristian; Bertelsen, Marianne G.

  Eds. Kristensen, N.H. and Høeg-Jensen, H.: New Research in Organic Agriculture, Proceedings from the 11th International Scientific IFOAM Conference, Copenhagen. 1996. p. 75-79.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearch

 41. N efficiency in organic food production - considerations for the future. / Magid, J.; Askegaard, Margrethe; Jensen, E.S.; Kristensen, Erik Steen; Thorup-Kristensen, Kristian.

  New Research in Organic Agriculture, Proceedings from the 11th International Scientific IFOAM Conference. ed. / N H Kristensen; H Høeg-Jensen. 1996. p. 56-57.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 42. Udvikling af beslutningsstøttemodeller til IP grønsager. / Boogaard, R. van den; Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Gartner Tidende, Vol. 112, No. 22, 1996, p. 12-13.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 43. 1995
 44. Forskning i økologisk grønsagsdyrkning - næringsstofforsyning, fangafgrøder, grøngødning og sorter. / Henriksen, Kaj; Thorup-Kristensen, Kristian; Bjørn, Gitte Kjeldsen.

  In: Årsberetning, Vol. 1994, 1995, p. 28-31.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 45. Grøngødning - en vigtig kilde til kvælstof i økologisk grønsagsdyrkning. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Gartner Tidende, Vol. 111, No. 34, 1995, p. 12-13.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 46. Integrated use of cover crops to control nitrogen leaching and soil borne root pathogens. / Thorup-Kristensen, Kristian; Bødker, Lars.

  In: Nordisk Jordbrugsforskning, Vol. 77, No. 4, 1995, p. 95-95.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 47. Modelling interactions between growth, insect pests and diseases. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  Nordisk Jordbrugsforskning 77(4). 1995. p. 84-84.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 48. Næringsstofforsyning, grøngødning og sortsvalg. / Henriksen, Kaj; Thorup-Kristensen, Kristian; Bjørn, Gitte Kjeldsen.

  In: Forskningsnytt om Oekologisk Landbruk i Norden, No. 5, 1995, p. 14-15.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 49. Optimization of the residual effect of catch crops by choise of catch crops species and incorpora-tion time. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  The use of catch or cover crops to reduce leaching and erosion. NJF-utredning/rapport 99. 1995. p. 159-160.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 50. Organic vegetable growing - nutrient supply, catch crops, green manuring and varieties. / Henriksen, Kaj; Thorup-Kristensen, Kristian; Bjørn, Gitte Kjeldsen.

  In: Annual Report, Vol. 1994, 1995, p. 28-31.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 51. Økologisk produktion i havebruget. / Thorup-Kristensen, Kristian; Ottosen, Carl-Otto.

  In: Rapport om økologisk jordbrugsreform / udgivet af Specialarbejderforbundet i Danmark, 1995, p. 111-126.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 52. 1994
 53. An easy pot incubation method for measuring nitrogen mineralization from easily decomposable organic material under well defined conditions. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Nutrient Cycling in Agroecosystems, Vol. 38, 1994, p. 239-247.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 54. Dyrkning af fangafgrøder i grønsagssædskifter. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  1994. 8 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 55. Efterafgrøder efter frilandsgrønsager. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  1994. 27 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 56. Grøngødning skal ned til rette tid. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Økologisk Jordbrug, Vol. 122, 1994, p. 10-10.

  Research output: Contribution to journalJournal articleCommunication

 57. Integreret dyrkningsprogram for ærter. / Bødger, L.; Bødker, Lars; Thorup-Kristensen, Kristian.

  1994. 6 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

 58. Optimization of the residual effect of catch crops by choise of catch crops species and incorporation time. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  Nordisk Jordbrugsforskning 76 (4). 1994. p. 135-135.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference abstract in proceedingsResearch

 59. The effect of nitrogen catch crop species on the nitrogen nutrition of succeeding crops. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Fertilizer Resarch, Vol. 37, 1994, p. 227-234.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 60. 1993
 61. Effect of nitrogen catch crops on the nitrogen nutrition of a succeeding crop : I: Effect through mineralization and pre-emptive competition. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Effects through mineralization and pre-emptive com-petition, Acta Agric Scand, Sect B, Soil and Plant Sci, Vol. 43, 1993, p. 74-81.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

 62. Root growth of nitrogen catch crops and of a succeeding crop of broccoli. / Thorup-Kristensen, Kristian.

  In: Acta Agriculturae Scandinavica - Section B, Vol. 43, 1993, p. 58-64.

  Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Previous 1 2 3 Next

ID: 16895035